இடைக்கால கணக்கறிக்கை வாக்கெடுப்பின்றி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

52

நாடாளுமன்றில் அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கான அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை கையாள்வதற்கான இடைக்கால கணக்கறிக்கை வாக்கெடுப்பின்றி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இடைக்கால கணக்கறிக்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

அரசாங்கத்தின் செலவீனங்களை கையாள்வதற்காக ஆயிரத்து 900 பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கிடுவதற்கும், அதற்காக ஆயிரத்து 300 பில்லியன் ரூபா என்ற கடன் வரம்பை அனுமதிப்பதற்குமான இடைக்கால கணக்கறிக்கை முன்வைக்கப்படுவதாக பிரதமர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், நேற்றும், இன்றும் இடைக்கால கணக்கறிக்கை மீதான விவாதம் இடம்பெற்று, இன்று மாலை வாக்கெடுப்பின்றி நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதேவேளை, நாடாளுமன்றம் அடுத்த மாதம் எட்டாம் திகதி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள மை குறிப்பிடத்தக்கது.